Aanmeldformulier

Lees het volgende nog even door:

 

Wanneer er bij u sprake is van chronische pijn - pijnklachten die langer dan drie maanden aanwezig zijn en niet (meer ) het gevolg zijn van weefselschade - kunt u overwegen een traject in te gaan waarin in u wordt begeleid volgens het Protocol Chronische Pijnpatiënten van de Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn.

Dit behandelprotocol is opgesteld volgens de laatste inzichten in Evidence Based Practice en patiënt gestuurde zorg. Kortom: een behandelmethode welke een positief effect blijkt te hebben bij chronische pijnklachten.

Deze wijze van begeleiden richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar u laat zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan, waardoor u weer meer grip krijgt op uw leven. Dit vraagt van u een andere manier van omgaan met de pijn alsmede het aangaan van een commitment , een verbintenis/instemming met het protocol.

Het is belangrijk dat u weet wat er van u wordt verwacht. Dit is de reden dat de Zeeuws-Vlaamse oefentherapeuten, verbonden aan dit Netwerk, u vragen deze behandelmethode met uw arts en eventuele specialist te bespreken.   Deze kunnen u vervolgens verwijzen naar een oefentherapeut Cesar/Mensendieck die aangesloten is bij het Netwerk Chronische Pijn.

U kunt zich dan met deze verwijzing via onze website www.oefentherapiezvl.nl aanmelden.

 

Aanmelden therapieWat moet u meenemen als u voor behandeling komt:

Als u voor de eerste keer komt, moet u het volgende meenemen:

  • verwijsbrief van verwijzend arts
  • verzekeringspasje
  • identiteitsbewijs
  • handdoek of badlaken
  • om goed uw houding en bewegingen te kunnen bekijken, oefenen we in ondergoed. U mag ook een korte broek mee nemen als u dat prettiger vindt om in te oefenen.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Door de veranderingen in de (financiering) van de gezondheidszorg, is vanaf januari 2004-oefentherapie (Cesar en Mensendieck), net als fysiotherapie, voor het grootste deel als verstrekking uit het basisverzekering verdwenen, met uitzondering van de behandeling van kinderen tot 18 jaar, en vanaf de 21e behandeling bij indicaties die voorkomen op de lijst met chronische aandoeningen. Oefentherapie is nu door de meeste verzekeraars in de aanvullende verzekering opgenomen. Kijk voor de vergoeding van de behandeling uw verzekeringspolis na.

alle vakjes met een * moeten ingevuld worden

 

Persoonlijke gegevens
Aanmeld gegevens