Holistische benadering

Niet alleen te weinig bewegen, ook verkeerd bewegen of een verkeerde houding kan klachten geven. Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck hebben als doel mensen een goede houding en een goed bewegingspatroon aan te leren. Karakteristiek voor deze therapieën is de zogenaamde ’holistische’ benadering. "We proberen de klacht een plek te geven binnen alle aspecten van het leven van de patiënt. Stel, iemand heeft last van zijn nek, dan kijken we niet alleen naar die nekklacht, maar naar het totale bewegen van een patiënt en naar de manier waarop hij of zij in het leven staat. Dan ontkom je er bijna niet aan om ook psychische aspecten aan te stippen. Die integrale aanpak is het grootste verschil met fysiotherapie, waar meestal juist op de specifieke pijnplekken wordt ingezoomd."

Stress

De oefentherapeut probeert je bewust te maken van wat je verkeerd doet, zodat je zelf begrijpt waaróm je pijn krijgt. Veel lichamelijke klachten worden veroorzaakt door stress. "Door die stress maken we in ons lichaam veel meer spanning dan nodig is en negeren we de signalen die ons lichaam doorgeeft.
De oefentherapeut probeert altijd eerst de oorzaak van de pijnklachten te achterhalen. Daarom vindt er - voordat de behandeling begint - altijd eerst een uitgebreid onderzoek plaats. "We stellen onder andere vragen over de klachten, het werk, de werkplek en eventueel medicijngebruik. Vervolgens doen we een onderzoek, waarbij we kijken hoe iemand staat, loopt, zit en bukt. Ook letten we sterk op asymmetrieën in het lichaam en kunnen we aanvullende testen doen om bijvoorbeeld neurologische afwijkingen vast te stellen."

Tweede natuur

Daarna stelt de therapeut - in overleg met de patiënt - een behandelplan op. "Meestal houdt dit in dat we oefeningen gaan doen, die de patiënt ook thuis moet uitvoeren. De volgende stap is om deze oefeningen zoveel mogelijk te integreren in de normale, dagelijkse bewegingen, zodat het een soort tweede natuur wordt."
Dat is niet altijd gemakkelijk, erkent Cokkie. "Veel verkeerde houdings- en bewegingspatronen ontstaan al in een vroeg stadium van je leven. De meeste bewegingen maak je normaal altijd onbewust en opeens moet je ze juist heel bewust gaan maken." Alleen met een paar sessies bij de oefentherapeut ben je er dan ook niet. Je moet zelf hard werken en veel oefenen. En je er continu van bewust zijn dat je je bewegingen op de goede manier doet." Niet iedereen slaagt er in om dit consequent door te voeren. Geen tijd, is een veelgehoord excuus. "Veel patiënten hebben het te druk met werk, kinderen en andere bezigheden en nemen daardoor onvoldoende tijd voor zichzelf. " Begrijpelijk, maar niet terecht, vindt Cokkie. "Je poetst toch ook je tanden en wast toch ook je haar? Waarom zou je dan niet even de tijd nemen om je houding te verbeteren en je bewegingen op een betere manier uit te voeren?"