Verwijzing van uw arts: niet nodig

U kunt rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar/Mensendieck gaan. U heeft geen verwijzing van uw arts nodig. De zogeheten Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar.

Dat geeft u als cliënt de vrijheid om zelf een oefentherapeut in te schakelen, dat wil zeggen op eigen initiatief en zonder tussenkomst van een arts. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent doorverwezen naar oefentherapie Cesar/Mensendieck.

Geen voorwaarden vooraf

De directe toegankelijkheid van oefentherapie geldt voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt niet uit wat uw zorgvraag is of wat de klachten zijn. Bekijk vooraf wel uw polisvoorwaarden voor de vergoeding van oefentherapie door uw verzekeraar.

Eerst een screening van uw klachten

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts, doen wij bij het eerste contact een screening. Deze screening moet duidelijk maken of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. 

Als wij zien dat bij uw klacht of hulpvraag oefentherapie niet direct geïndiceerd is, adviseren wij u om alsnog naar uw huisarts te gaan.