Ouderen vallen steeds vaker.

17-11-2020 - Mireille Dobbelaar

Vallen in huis door ouderen komt steeds vaker voor.

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat het aantal valincidenten in huis en tuin ieder jaar toeneemt, met meer opnames op de spoedeisende hulp tot gevolg. De verwachting is dat vooral het aantal ouderen dat valt in 2020 verder zal toenemen.

Dit met als grote medeveroorzaker het COVID 19 virus, waarbij veel beweeg- en sportactiviteiten niet doorgaan en inactiviteit op de loer ligt. Doordat er minder wordt bewogen of minder onder begeleiding bewogen kan worden, vermindert de mobiliteit, waardoor de valkans wordt vergroot.

Het is daarom erg belangrijk dat er aandacht blijft voor bewegen en bewegen onder begeleiding bij ouderen. Dit om de mobiliteit en zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. Iedereen kan daaraan zelf een steentje bijdragen. Misschien kunnen de buren, opa en oma etc. gemotiveerd worden om te blijven bewegen door bijvoorbeeld samen een stukje te gaan wandelen of hen te helpen in de tuin.

De oefentherapeut Cesar/Mensendieck kan hiervoor begeleiding en hulp aanbieden. In samenwerking met de ergotherapeut wordt ondersteuning geboden op het gebied van veilig bewegen. Het doel daarvan is om zelfredzaamheid zo veel mogelijk te behouden of te vergroten en de valkansen te verkleinen en in de toekomst te voorkomen. Door de gezamenlijke therapeuten is het project “beweegveilig” opgezet. Dit is een individuele valpreventietraining, waarbij thuis of in de oefenruimte begeleiding op maat wordt aangeboden

Wat houdt deze valpreventietraining op maat precies in?
Vallen en angst om te vallen of te bewegen wordt veroorzaakt door verschillende factoren. De therapeut gaat in op de aspecten die het risico op vallen verhogen en geeft adviezen en praktische aanwijzingen om het risico op vallen te verkleinen. Hoe eerder met de training begonnen wordt, hoe sneller het risico op vallen afneemt! Vanuit een samenwerking tussen de oefentherapeut Cesar/Mensendieck en de ergotherapeut wordt een training op maat aangeboden. Er wordt o.a. gekeken naar factoren als bewegen (mobiliteit, kracht, balans, conditie, e.d.) en het (veilig) uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de woon- en leefomgeving. Hierbij hebben de ergotherapeut en oefentherapeut elk hun eigen specialisaties die elkaar aanvullen in het behandelproces. Waar nodig is er ook contact met andere deskundigen zoals huisarts, thuiszorg, e.d.

Hoe ziet de valpreventietraining eruit?
Er wordt gestart met een intake aan huis of in de praktijk. Hierbij worden alle risicofactoren doorgenomen en zal er een kort onderzoek plaats vinden. Daarna wordt met beide therapeuten een afspraak gemaakt om doelen en wensen af te stemmen. Passend bij de specifieke persoonlijke situatie wordt er een prognose gemaakt van het aantal behandelsessies en de frequentie ervan. De behandelsessies vinden vervolgens op individuele basis thuis of in de praktijkruimte plaats. Na 6 weken wordt gezamenlijk geëvalueerd. De voortgang wordt vervolgens teruggekoppeld naar de huisarts en waar nodig de verwijzend specialist.

Wie komt in aanmerking voor het project “beweegveilig”?
De individuele valpreventietraining is aan te bevelen als iemand moeite heeft om de dagelijkse activiteiten uit te voeren, voorzichtig of angstig is om te bewegen en het uitoefenen van dagelijkse activiteiten of hobby’s uit de weg gaat. Ook na een recente of eerdere val kan deze training op maat uitkomst bieden.

Voor meer informatie of aanmelding: Mireille Dobbelaar (oefentherapeut Cesar/Mensendieck) 06-29062087 of Ergotherapie Terneuzen 0115-622655.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Typ hier jouw bericht:


Naam*
E-mailadres*
Je bericht*
Vul de code in*
Captcha
Velden met een * zijn verplicht!